top of page

Projektstøtte

 

Studiet har modtaget 5.000 DKR til rebozotørklæder og 50.000 DKR til den daglige drift fra Jordemoderforeningens Forsknings- og Udviklingsbeholdning, 150.000 DKR fra Hvidovre Hospitals forskningsfond, samt 100.000 fra Aase og Einar Danielsens Fond. Vi søger løbende andre offentlige og private fonde om tilskud. Al støtte udbetales til en forskningskonto administreret af Hvidovre Hospital, gynækologisk-obstetrisk afdeling. Der ydes ikke vederlag for deltagelse i studiet.

bottom of page