top of page

Studiets forløb

 

Her kan du læse om, hvordan studiet forløber, hvad der kræves af dig, hvis du vil være med og hvorfor vi synes, det er vigtigt at lave undersøgelsen

Forløbet af undersøgelsen

 

Efter at vi har sikret os, at barnet ligger i underkropsstilling, afgøres det tilfældigt om du er i rebozogruppen (interventionsgruppen) eller om du får sædvanlige behandling, dvs. bliver tilbudt et vendingsforsøg 3-5 dage senere. Hvis du er i interventionsgruppen, instruerer projektjordemoderen dig og din partner i at udføre øvelser med rebozo, som også skal laves derhjemme - tre gange om dagen i tre til fem dage. Hvis ikke barnet har vendt sig spontant i løbet af ugen, tilbydes du et vendingsforsøg på sædvanlig vis. Som en del af undersøgelsen skal du udfylde et spørgeskema før og efter behandlingen.

 

 

 

 

Nytte ved undersøgelsen

 

Såfremt vi kan vise den forventede effekt, vil man i Danmark kunne opnå ca. 400 flere succesfulde vendingsforsøg med tilhørende sparede planlagte kejsersnit og operationskomplikationer. Vi forestiller os, at gruppen af overvægtige gravide, hvis børn det oftest er vanskeligt at vende, og som har forøget risiko for operationskomplikationer, vil have særlig fordel af behandlingen. På verdensplan vil det kunne betyde ca. en halv million flere succesfulde vendinger.

Rebozometoden er nem at implementere, og der kræves kun minimal uddannelse og et tørklæde, hvorfor vores resultater vil være af stor betydning for både den vestlige såvel som den ikke-vestlige verden.

Bivirkninger, risici, komplikationer og ulemper

 

Der er ingen kendte risici forbundet med rebozometoden. Man kan teoretisk risikere at gå i fødsel i løbet af de dage, man bruger på rebozo, i stedet for at få barnet vendt med det samme. Det kræver tid og engagement at gennemføre “hjemmeøvelserne”, og der skal ligeledes afsættes tid til et ekstra besøg på Hvidovre hospital i løbet af ugen.

bottom of page