top of page

Studiets formål 

Studiets formål er at undersøge, om brug af rebozo og sideløbende "hjemmeøvelser" ved sædepræsentation kan gøre, at der er flere børn, der bliver vendt til hovedstilling inden fødslen.

 

Sædepræsentation forekommer i ca. 3-5% af alle graviditeter til termin. Sædefødsel er mere kompliceret for barnet end fødslen af et barn i hovedstilling. Børn i sædepræsentation bliver derfor i Danmark oftest født ved planlagt kejsersnit. Planlagt kejsersnit kan imidlertid også have komplikationer for både barn og mor. Derfor vil man helst vende barnet fra sædepræsentation til hovedstilling, inden fødslen begynder.

 

Normalt benyttes vending udefra, hvor lægen forsøger at skubbe barnet rundt. Succesraten for dette er ca. 50%, og alvorlige komplikationer forekommer i forbindelse med ca. 0.5% af vendingsforsøgene. En del kvinder oplever ubehag og smerte i forbindelse med vendingsforsøget.

bottom of page